برگزاری همايش مديريت مصرف برق در آبادان

همايش مديريت بهينه مصرف برق ويژه کارکنان و کارآموزان مرکز فني و حرفه اي شهرستان آبادان توسط مديريت توزيع برق ناحيه جنوب برگزار شد.

مديريت توزيع برق ناحيه جنوب در اين همايش اظهار کرد: اين همايش با هدف ارتقاي فرهنگ بهينه مصرف برق و با آموزش روش هاي صحيح مصرف در محيط کار و زندگي، با توجه به وظيفه ذاتي اين مرکز که آموزش و هدايت نيرو به بازار کار مي باشد برگزار گرديد.

اکبر ناصري ضمن تشکر از همکاري رياست مرکز فني و حرفه اي شهرستان آبادان، از استقبال خوب و قابل توجه کارمندان و کارآموزان اين اداره نيز تقدير کرد.

وي در ادامه افزود: صرفه جويي و مديريت مصرف برق يک امر ضروري و اجتناب ناپذير بوده که نياز است تا به عنوان جزئي از فرهنگ جامعه قرار گيرد تا به دليل تجديد ناپذير بودن منابع و هزينه بر بودن توليد برق، استفاده از آن در دراز مدت و ذخيره بخشي از اين منابع جهت آيندگان ميسر گردد.

گفتني است شهرستان آبادان با دارا بودن بيش 95 هزار اشتراک برق در بخش هاي خانگي، تجاري، و صنايع نقش به سزايي در حوزه انرژي برق دارد.

نوشتن دیدگاه