مه صبحگاهی میدان دید در آبادان را به 800 متر کاهش داد

وقوع پدیده شرجی همراه با مه صبحگاهی در صبح روز یکشنبه در آبادان و خرمشهر شعاع دید را به کمتر از 800 متر کاهش داد.

مه غلیظ صبحگاهی شهرستان های آبادان و خرمشهر را صبح روز یکشنبه فرا گرفت و موجب کاهش دید افقی و کندی تردد خودروها در جاده‌های این منطقه شد.

کاهش میدان دید افقی همچنین باعث شد تا صیادان شهرهای اروندکنار، آبادان، خرمشهر و چوئبده که در اروندرود و بهمنشیر و صیدگاه های خلیج فارس اقدام به صید ماهی می کنند صبح یکشنبه از اول وقت به دریا نروند.

رییس اداره هواشناسی آبادان حداکثر رطوبت هوا در شهرستان های آبادان و خرمشهر در روز یکشنبه را 97 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: رطوبت هوا و مه صبحگاهی میدان دید در فرودگاه آبادان را به 800 متر کاهش داد.

علی تابع الحجه اظهار داشت: مه صبحگاهی به دنبال جنوبی شدن جریانات هوا و انتقال رطوبت از خلیج فارس پدید آمده و تا سه روز آینده در این دو شهرستان حاکم است.

وی هوای شهرستان های آبادان و خرمشهر را صاف همراه با مه رقیق و غبار محلی اعلام کرد و بیان داشت: بیشترین و کمترین میزان دمای هوا در 24 ساعت گذشته در این منطقه به ترتیب 26 و 18 درجه بود.

نوشتن دیدگاه