مشکل کدورت آب در آبادان برطرف شد

مدیر آبفای آبادان با بیان اینکه بارندگی اخیر موجب کدورت آب در این شهرستان شده بود گفت: این مشکل برطرف شده است.

علیرضا خلیلی نیا روز یکشنبه اظهار داشت: بارندگی سه روز اخیر موجب کدورت آب آشامیدنی در آبادان شد که با تلاش صورت گرفته این مشکل از روز یکشنبه بر طرف شده است.

وی همچنین میزان ای سی آب در آبادان را به 2 هزار و 700 میکروموس عنوان کرد و بیان داشت: روزانه 135 هزار متر مکعب آب از طریق خط انتقال آبرسانی غدیر وارد شبکه آبرسانی آبادان می شود تا شاهد مشکل قطعی یا افت فشار آب نباشیم.

شاخص استاندارد آب شرب یک هزار و 200 میکروموس است که با توجه به شکستگی شبکه آبرسانی فاز 2 طرح غدیر این شاخص در مواردی در آبادان تا پنج هزار میکروموس نیز رسید.

تعدادی از شهروندان آبادانی روز یکشنبه از گل آلود بودن آب شرب این شهر اظهار نارضایتی و گله کردند.

نوشتن دیدگاه