اعلام جدول اجرای نمايش های دومين جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد اروند

از سوي ستاد جشنواره ، جدول اجراي نمايش هاي دومين جشنواره تئاتر استاني منطقه آزاد اروند اعلام شد.

با مشخص شدن آثار راه يافته به دومين جشنواره تئاتر استاني اروند، جدول اجراي نمايش هاي منتخب مشخص گرديد.

بر اين اساس،در روز شنبه مورخ 26 آبان ماه جاري در محل مجتمع فرهنگي هنري ثامن الائمه آبادان در ساعت 16 نمايش صحنه اي « درون پيراهن يحيي» به کارگرداني سهراب ميثمي ، ساعت 17:30 نمايش صحنه اي «از مادران ... و ده هزار و يک شب» به کارگرداني مريم طرفي و مجتمع فرهنگي هنري خليج فارس خرمشهر در ساعت 19 نمايش صحنه اي « کوئينتت جنگ» را به کارگرداني سعيد کمر گير پذيراي نمايش است.

در روز يکشنبه مورخ 27 آبان ماه جاري در محل مجتمع فرهنگي هنري ثامن الائمه آبادان در ساعت 16 نمايش صحنه اي « خدمتکار» به کارگرداني «شهرام پور عسکر» و در ساعت 17:30 دقيفه نمايش صحنه اي «من شدم ونگوک و تو شدي بت من » به کارگرداني محمد امين قلمي، همچنين مجتمع فرهنگي هنري خليج فارس خرمشهر در ساعت 19 نمايش صحنه اي « هوک ، چپ، راند آخر» را به کارگرداني پژمان محراب پور پذيراي نمايش است.

روز دوشنبه مورخ 28 آبان ماه ساعت 19 آئين اختتاميه دومين جشنواره تئاتر استاني منطقه آزاد اروند در محل سينما مهر آبادان با حضور اهالي فرهيخته فرهنگ و هنر برگزار مي شود.

هييت داوران دومين جشنواره تئاتر استاني منطقه آزاد اروند را آقايان ؛ بهزاد فراهاني ،شهرام گيل آبادي و خانم آرزو افشار تشکيل مي دهند.

دومين جشنواره تئاتر استاني منطقه آزاد اروندبه همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي منطقه آزاد اروند ،اداره کل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،معاونت فرهنگي ،اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد اروند ،انجمن هنرهاي نمايشي ايران و انجمن هنرهاي نمايشي اروند با حضور هنرمندان هنرهاي نمايشي منطقه آزاد اروند به صورت استاني از تاريخ 26 الي 28 در دو شهرستان آبادان و خرمشهر برگزار مي گردد.

نوشتن دیدگاه