چرا در پالایشگاه آبادان «طبقه‌بندی مشاغل» اجرایی نمی‌شود؟

اداره کار در نامه‌ای از مدیریت پالایشگاه آبادان خواست که وضعیت نیروهای «ارکان ثالث» را مشخص نماید.

پیگیری‌های مکرر نیروهای پیمانکاری و ارکاث ثالثِ شاغل در شرکت پالایش نفتِ آبادان منجر به نامه‌نگاریِ اداره کار شد.

اداره کار در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل این پالایشگاه، خواستار مشخص شدن تعداد نیروهای ارکان ثالث، تعداد پیمانکاران و آمار کارگران پیمانکاری شده‌ است.

در این نامه اعلام شده که بایستی دلیلِ عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل روشن شود.

کارگران پیمانکاری و ارکان ثالثِ پالایشگاه آبادان می‌گویند امیدواریم این نامه و پیگیری اداره کار منجر به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و احقاق حق کارگران غیررسمی شود.

نوشتن دیدگاه