15 هزار متر مکعب به ظرفیت آب شیرین‌کن‌های آبادان اضافه می‌شود

با حضور وزیر نیرو عملیات اجرایی تاسیسات نمک‌زدایی آب شهرستان آبادان به روش B.B.O آغاز شد.

امروز 21 آبان ماه با حضور رضا اردکانیان عملیات اجرایی تاسیسات نمک‌زدایی آب شهرستان آبادان به روش B.B.O آغاز شد.

این آب شیرین کن می‌تواند آب شرب مورد نیاز جمعیتی حدود 235 هزار نفر را تامین کند و نقش موثری در تامین آب شرب آبادان دارد.

این آب شیرین کن به روش B.B.O توسط شرکت سرمایه‌گذار سولار سندروس به ظرفیت 15 هزار متر مکعب در شبانه روز اجرایی می‌شود.

یکی از اهداف اجرای این آب شیرین کن پایدار شدن آب شرب شهرستان آبادان و تامین آب با کیفیت برای مردم این شهرستان است.

نوشتن دیدگاه