وزیر جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی آبادان بازدید کرد

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه از طرح های کشاورزی و نیز بخشی از طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری در آبادان دیدن کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با حضور در روستای بخش مرکزی و بخش اروندکنار از طرح های کشاورزی و روند اجرایی طرح ها از نزدیک بازدید کرد.

حجتی در این بازدید از نزدیک با برخی از کشاورزان محلی در خصوص وضعیت بازسازی و احیای نخلستان های منطقه گفت و تو کرد.

وزیر جهاد کشاورزی قرار است از روند اجرای طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری در خرمشهر و کانون ریزگردها در اهواز بازدید کند.

وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه به همراه معاون اول رئیس جمهور وارد آبادان شد.

نوشتن دیدگاه