صیادان آبادان و خرمشهر تا چهارشنبه به دریا نروند

با ورود سامانه بارشی همراه با تندباد به صیادان آبادان و خرمشهر توصیه شده روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دریا نروند.

رئیس اداره هواشناسی آبادان گفت: با توجه به شرایط جوی پیش رو در اطلاعیه ای از صیادان منطقه خواسته شده تا مساعد شدن وضعیت جوی قایق های خود را در لنگرگاه های منطقه متوقف کرده و به دریا نروند.

علی تابع الحجه بیان داشت: آبهای شمال خلیج فارس تا روز چهارشنبه مواج و توفانی پیش بینی شده لذا از شناورهایی که در دریا هستند خواسته شده تا در مکان های ایمن لنگر انداخته و متوقف شوند.

وی با اشاره به بارندگی دوشنبه شب در آبادان میزان این بارش در بخش اروندکنار را 24.5 میلی تر اعلام کرد و بیان داشت: بیشترین رطوبت هوا در 24 ساعت گذشته در آبادان 96 درصد و کمترین به 67 درصد رسید.

وی بیشترین و کمترین دمای هوا در 24 ساعت گذشته در آبادان را 28 و 19 درجه سانتیگراد اعلام کرد.

نوشتن دیدگاه