ارسال 22 اثر نمايشی به دبيرخانه دومين جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد اروند

دبير دومين جشنواره تئاتر استاني منطقه آزاد اروند گفت: 22 اثر نمايشي به دبيرخانه دومين جشنواره تئاتر استاني منطقه آزاد اروند ارسال شد.

سيد محمد حسين مرعشي پور اظهار کرد: پس از جمع بندي آثار رسيده به از مجموع 22 اثر متقاضي شرکت در دومين جشنواره تئاتر استاني منطقه آزاد اروند ،21 اثر موفق به آماده سازي نمايش خود شده و مدارک کامل را به دبيرخانه جشنواره ارسال کرده اند.

مرعشي پور افزود: از مجموع آثار رسيده به دبيرخانه دومين جشنواره تئاتر استاني منطقه آزاد اروند ،15 اثر نمايشي از شهرستان آبادان و 7 اثر از شهرستان خرمشهر حضور دارند.

وي گفت: 21 اثر متقاضي در جشنواره جهت حضور در دومين جشنواره تئاتر استاني منطقه آزاد اروند از 18 الي 21 آبان ماه 97 مورد بازبيني هيئت داوران قرار خواهند گرفت.

دومين جشنواره تئاتر استاني منطقه آزاد اروند از 26 آبان تا 28 آبان ماه در بخش نمايش صحنه اي و در شهرستان هاي آبادان و خرمشهر برگزار مي‌شود.

نوشتن دیدگاه