دود سیاه بخشی از آسمان آبادان را فرا گرفت

دود سیاه یکی از فلرهای پالایشگاه نفت آبادان صبح شنبه بخشی از آسمان این شهر را فرا گرفت.

شهروندن آبادانی صبح شنبه خود را در حالی در هوایی ابری و بارانی آغاز کردند که دود سیاه یکی از فلرهای نفتی پالایشگاه نفت آبادان باعث سیاه شدن بخشی از آسمان این شهر شده است.

مدیر روابط عمومی پالایشگاه آبادان صبح شنبه گفت: نوسان برق باعث اختلال در یکی از فلرهای کمپرسورهای فاز سه پالایشگاه شده و باعث متصاعد شدن دود سیاه از یکی از فلرهای این واحد صنعتی است.

سید علی نوربخش گفت: تیمی از متخصصان واحد فنی بلافاضله برای برطرف کردن مشکل و وارد مدار کردن کمپرسور یاد شده وارد عمل شده و مشکل را برطرف کردند.

وی افزود: اکنون انتشار دود در فضای شهر آبادان قطع شده و روند تولید بنزین به روال عادی برگشته است.

نوشتن دیدگاه