رتبه سوم دانشکده علوم پزشکی آبادان در همایش "آمار و اطلاعات نظام سلامت"

دانشکده علوم پزشکی آبادان در نخستین همایش ملی استفاده از آمار و اطلاعات در نظام سلامت، رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

همایش ملی "استفاده از آمار و اطلاعات در نظام سلامت" یکم و دوم آبان ماه ۹۷ در مرکز همایش‌های رازي در تهران و با حضور برخی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد و دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش "سالنامه آماری" رتبه سوم را کسب کرد.

آمار و تصمیم‌گیری (داده، اطلاعات و داشبوردها، خرد)، آمار و نظام جمع‌آوری داده‌ها (بهداشت، درمان، آموزش)، آمار و تبادل داده و اطلاعات (درون و برون‌بخشی، مسائل تکنیکال، فنی و اخلاقی) و آمار و ساختارهای قانونی، محورهای این همایش بودند.

نوشتن دیدگاه