پلمپ چند دفتر غیرمجاز صدور ویزا در آبادان

پلیس آبادان با توجه به اعلام مسئولان عراقی برای زندانی شدن افراد بدون ویزا یا با ویزای جعلی در مراسم اربعین به صورت ویژه به مراکز صدور ویزا سرکشی می کند.

در پی صدور ویزای اربعین برای زائران، برخی از افراد سودجو اقدام به تأسیس دفاتر غیر مجاز صدور ویزا کردند که در این راستا پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان آبادان ضمن سرکشی و پایش دفاتر در سطح شهرستان چند دفتر صدور ویزای غیر مجاز در آبادان را پلمپ کردند.

یک مقام پلیسی گفت: پلیس اطلاعات آبادان به دلیل اینکه مسئولان عراقی اعلام کرده اند افرادی را که بدون داشتن ویزا یا ویزای جعلی وارد خاکشان شوند 2 سال در زندان عراق بازداشت خواهند کرد، با حساسیت بیشتری اقدام به سرکشی به دقاتر مجاز صدور ویزا می کند تا مشکلی برای هموطنان در کشور عراق پیش نیاید.

نوشتن دیدگاه