کارگران آبفار آبادان خواستار حقوق معوقه خود شدند

جمعی از کارگران آب و فاضلاب روستایی آبادان روز دوشنبه با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان پرداخت 11 ماه حقوق معوقه خود را مطالبه کردند.

در حالی که کارگروه اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت اشتغال در فرمانداری آبادان در حال برگزاری بود حدود 30 نفر از کارگران آب و فاضلاب روستایی آبادان در تجمعی اعتراض آمیز مطالبه معوقه خود را درخواست کردند.

کارگران آب و فضلاب روستایی آبادان در حالی‌ که پارچه نوشته‌ ای خطاب به نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و فرمانداری همراه داشتند، به پرداخت نشدن 11 ماه حقوق ، عیدی و دیگر مزایای خود معترض بودند.

چند تن از این کارگران گفتند: مطالبات بیش از 30 نفر از کارگران شبکه آب و فاضلاب روستایی آبادان 11 ماه است پرداخت نشده و بارها پرداخت این مطالبات را خواستار شدیم.

جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل این کارگران گفت: این مشکل از روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت تا کارگران به حقوق معوقه خود برسند.

وی اظهار داشت: پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران و حقوق کارکنان برخی دستگاه‌ها زندگی این قشر زحمتکش را با مشکل مواجه کرده است.

نوشتن دیدگاه