رییس جدید دانشکده علوم پزشکی آبادان منصوب شد

طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، «شکراله سلمان‌زاده رامهرمزی» به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان منصوب شد.

شکراله سلمان‌زاده با موافقت وزیر بهداشت با حفظ سمت معاونت بهداشت این دانشگاه و ریاست مرکز بهداشت استان، به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان منصوب شد.

پیشتر «علی رضا آموزنده» به مدت چهار سال ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان را عهده دار بود.

نوشتن دیدگاه