شبکه آب آشامیدنی آبادان با افت فشار و قطعی مواجه شد

مدیر آبفا آبادان گفت: شکستگی خط آبرسانی قیصریه موجب افت فشار و قطع آب مناطقی از آبادان در روز چهارشنبه شد.

علیرضا خلیلی نیا روز چهارشنبه اظهار داشت: خط دوم طرح آبرسانی غدیر در کیلومتر 12 قیصریه دچار نشتی شده است و این مشکل قطعی و افت فشار آب در برخی مناطق آبادان را در پی داشت.

وی با بیان اینکه تلاش برای ترمیم شکستگی خط انتقال آب در حال انجام است افزود: پس از ترمیم خط آبرسانی قیصریه روزانه 135 هزار متر مکعب آب وارد شبکه آبرسانی آبادان می شود تا مشکل قطعی یا افت فشار آب را شاهد نباشیم.

مدیر آبفا آبادان از شهروندان آبادانی خواست به دلیل نشتی در خط دوم طرح آبرسانی غدیر در مصرف آب صرفه جویی کنند.

برخی شهروندان آبادانی ساکن کوی ذولفقاری، احمدآباد، سده، جمشید آباد و فرهنگیان از مشکل قطعی آب و افت فشار گله کردند.

شاخص استاندارد آب شرب یک هزار و 200 میکروموس است که با توجه به شکستگی لوله فاز 2 طرح غدیر این شاخص در مواردی در آبادان حدود پنج هزار میکروموس نیز رسیده است.

نوشتن دیدگاه