پنجمین جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر آبادان بی حاصل ماند

پنجمین جلسه انتخاب هیئت رئیسه جدید شورای شهر آبادان به رغم حضور ۹ عضو این شورا باز هم بی نتیجه ماند.

اگر چه ۹ عضو شورای اسلامی شهر آبادان پس از چهار جلسه غیبت چهار عضو این شورا عصر دیروز و با حضور تمامی اعضا و با دستور کار برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جدید تشکیل جلسه داد اما در نهایت این نشست به رغم انجام رای گیری باز هم بی حاصل به پایان رسید تا کار انتخاب هیئت رئیسه جدید به روز شنبه هفته آینده برابر با بیست و چهارم شهریور ماه جاری موکول شود.

از میان دو گزینه «عبدالله کعبی» و «ناصر کعبی» برای تصدی ریاست شورای شهر آبادان امروز هر کدام با ۴ رای موافق و یک رای ممتنع به نتیجه برابر رسیدند تا کار به برگزاری جلسه ششم کشیده شود.

نوشتن دیدگاه