تصویر / اجرای هفت طرح بهسازی و نوسازی معابر شهری

هفت طرح بهسازی و نوسازی معابر شهری با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند و شهرداری آبادان با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد ریال در آبادان درحال اجراست.

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

نوشتن دیدگاه