32 کارگاه فرم لباس مدارس آبادان را می دوزند

مدیر آموزش و پرورش آبادان گفت: با هدف نظم دهی، قانون پذیری و ایجاد وحدت رویه در مدارس 32 کارگاه ، فرم لباس دانش آموزی مدارس این شهرستان را می دوزند.

حبیب الله رمضانی یکشنبه اظهار داشت: 37 کارگاه متقاضی دوخت و تهیه فرم لباس مدارس در آبادان فعال هستند که پس از بررسی معیارهای مورد نظر و انصراف سه متقاضی در نهایت 32 کارگاه که دارای شرایط و امکانات لازم برای تهیه لباس مدارس هستند انتخاب شدند.

وی افزود: امسال مدارس مکلف شدند از کارگاه های تعیین شده لباس فرم دانش آموزان خود را تهیه کنند و از تولیدی های فاقد مجوز و یا از خارج از شهرستان اجازه خرید لباس ندارند.

رمضانی گفت: همه کارگاههای تعیین شده بومی منطقه هستند و 80 درصد از آنها توسط افرادی اداره می شوند که سرپرست خانوارهستند.

وی افزود: 6 درصد دانش آموزان شهری و 10 تا 20 درصد از دانش آموزان روستاها را دانش آموزان بی بضاعت تشکیل می دهند که لباس آنها به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.

در شهرستان آبادان سه هزار و 500 نیروی فرهنگی در 400 مدرسه به 56 هزار و 200 دانش آموز پایه های مختلف آموزش می دهند.

نوشتن دیدگاه