انجام 1499 ماموریت توسط فوریت‌های پزشکی آبادان در تیر ماه

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان از اعزام تکنسین‌‎های فوریت‌های پزشکی این دانشکده به یک هزار و 499 ماموریت در تیر ماه امسال خبر داد.

شهرام مقام اظهار کرد: مرکز فوریت‌های پزشکی آبادان در تیر ماه سال جاری یک هزار و 499 مأموریت را به ثبت رساند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد، 883 مأموریت انجام شده مربوط به شهرستان آبادان بود و پس از آن خرمشهر با 447 و شادگان با 169، بیشترین تعداد مأموریت را به خود اختصاص دادند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان، گفت: تعداد 368 مأموریت تصادفی منجر به اعزام حادثه‌دیدگان به نزدیک‌ترین بیمارستان محل تصادف شده و 6 مورد نیز با انجام درمان در محل، مأموریت پایان پذیرفت.

وی در پایان بیان کرد: در مأموریت‌های غیرتصادفی در یک ماه گذشته 620 مأموریت نیاز به اعزام به بیمارستان احساس شده و 221 نفر نیز در محل توسط تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان درمان شدند.

نوشتن دیدگاه