پرداخت خسارت کشاورزان آبادان و خرمشهر پس از برآورد توسط بیمه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: خسارت کشاورزان آبادانی و خرمشهری پس از برآورد توسط بیمه پرداخت می شود.

کیخسرو چنگلوایی با بیان اینکه هفته آینده به آبادان و خرمشهر سفر می کند، افزود: در این سفر از نزدیک مشکلات کشاورزان را بررسی و سپس در جهت رفع مشکلات به برنامه ریزی و ارائه راهکار می پردازیم.

وی با اشاره به اینکه آبی که از سد گتوند و دز در بهمنشیر جاری شده تا حدودی مشکل کم آبی نخیلات را برطرف می کند، اظهار کرد: در زمان حاضر به دلیل شور شدن بیش از حد خاک، بازگشت به شرایط عادی اندکی زمان بر است و باید چند روزی فرصت داده شود تا آب در اراضی جریان یافته و شوری خاک را با خود ببرد.

به گفته چنگلوائی، خسارت کشاورزان آبادانی و خرمشهری ناشی از شوری بیش از حد آب، پس از برآورد توسط بیمه پرداخت می شود.

نوشتن دیدگاه