چهار هزار مورد کلرسنجی از مخازن سیار آب آبادان انجام شد

رئیس مرکز بهداشت آبادان گفت: از ابتدای بحران آب در شهرستان آبادان تاکنون چهار هزار مورد کلرسنجی از مخازن سیار توزیع آب در محل های بارگیری و توزیع انجام شد.

هوشنگ محمدیان یکشنبه اظهار داشت: در این مدت 950 مورد کنترل هدایت الکتریکی سامانه های آبرسانی شهری و روستایی در بخش شبکه توزیع آب لوله کشی ، 950 مورد کنترل کدورت و 195 مورد نمونه برداری میکروبی شد.

وی افزود: همچنین 13 نمونه برداری برای رصد شرایط احتمالی بیماری 'التور' با توجه به افزایش شوری آب انجام شد و با توجه به فعالیت های صورت گرفته تاکنون هیچ نوع طغیان ناشی از بیماری های منتقله از آب و غذا در سطح شهرستان گزارش نشده است.

محمدیان به نظارت کامل شبکه بهداشت آبادان بر آب توزیع شده توسط تانکرها و سه چرخه های فروش آب در سطح شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: تاکنون 80 مورد کنترل میزان سختی، نظارت بر تانکرها و سه چرخه های سیار صورت گرفت.

وی افزود: همچنین 50 کد جدید برای سه چرخه ها و مخازن سیار پلی اتیل توزیع آب جدید در 2 ماه گذشته صادر شده است. بهره برداری آزمایشی از طرح غدیر 2 چهارشنبه شب با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو آغاز شد.

با بهره برداری از خط غدیر 2 پیش بینی شده که روزانه 150 هزار متر مکعب آب مورد نیاز آبادان و 100 هزار متر مکعب آب آشامیدنی خرمشهر از سد کرخه تا افق 1425 تامین کند.

برای تکمیل خط 2 هزار میلیمتری انتقال آب به شهرهای آبادان و خرمشهر از بالادست رودخانه کرخه، پنج هزار و 310 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی طرح آبرسانی غدیر هزینه شده است.

نوشتن دیدگاه