طغیان ناشی از بیماری منتقله از آب و غذا در آبادان گزارش نشده است

رئیس مرکز بهداشت آبادان گفت: با توجه به فعالیت های صورت گرفته، تاکنون هیچ نوع طغیان ناشی از بیماریهای منتقله از آب و غذا در آبادان گزارش نشده است.

هوشنگ محمدیان افزود: در روزهای مواجه آبادان با مشکلات ناشی از شوری آب، کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان آبادان اقدام به کنترل مستمر کیفیت آب توزیع شده، کردند.

وی اظهار کرد: در نیمه خرداد ماه امسال همزمان با افزایش قابل توجه هدایت الکتریکی به حدود سه تا چهار برابر حد مجاز و حضور استاندار خوزستان در آبادان به منظور تسریع در تشکیل تیم مدیریت بحران شهرستان، بهداشت محیط مرکز بهداشت آبادان نیز تیم ویژه «مدیریت نظارتهای بهداشتی در بحران» را تشکیل داد.

وی تصریح کرد: این تیم پرتلاش با حدود هشت هزار نفر ساعت کار شبانه روزی و حدود ۴.۵ برابر کار در شرایط عادی، کار نظارتهای مختص آب را بدون تعطیلی انجام داد.

 

رئیس مرکز بهداشت آبادان گفت: در ایام یاد شده تمام سامانه های آبرسانی شهری و روستایی در بخش شبکه توزیع آب لوله کشی، ۹۵۰ مرتبه مورد کنترل هدایت الکتریکی، ۹۵۰ مرتبه مورد کنترل کدورت و ۱۹۵ مورد نمونه برداری میکروبی قرار گرفتند.

محمدیان با اشاره به اینکه در مدت مذکور ۱۳ نمونه برداری برای رصد شرایط احتمالی وجود عامل بیماری التور با توجه به افزایش شوری آب انجام شد، افزود: ۸۰۴ مورد کنترل میزان سختی، نظارت بر تانکرها و سه چرخه های سیار و انجام بیش از چهار هزار مورد کلرسنجی از مخازن سیار در محل های بارگیری و توزیع از دیگر اقدامات انجام شده در این ایام بود.

وی همچنین از تخصیص ۵۰ مورد کد جدید به سه چرخه ها و مخازن سیار پلی اتیلن، نظارت ویژه، کلرسنجی و کلرزنی آب شیرین کن هایی که قادر به ادامه فعالیت بودند، نظارت بر فعالیت استخرها، کارخانه های یخ سازی و هماهنگی و نظارت بر توزیع آبهای بسته بندی شده به عنوان دیگر فعالیتهای مرکز بهداشت آبادان در ایام شوری آب نام برد.

محمدیان، هماهنگی با دهیاری ها برای جلوگیری از توزیع آب فاقد مشخصات بهداشتی در روستاها و استقرار کارشناس بهداشت محیط به طور ثابت در محل های بارگیری مخازن سیار را یادآور شد و اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به اقدام به موقع همکاران و فعالیتهای انجام شده، تاکنون هیچ نوع طغیان ناشی از بیماریهای منتقله از آب و غذا در آبادان گزارش نشده است.

نوشتن دیدگاه