شوری آب آبادان و خرمشهر تا یک ماه دیگر برطرف می شود

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عمل وزارت نیرو گفت: در تلاش هستیم با همکاری مردم و مدیریت مصرف میزان برداشت از کانال مارد را محدود و بیشتر از منابع طرح غدیر و آب شیرین کن ها آب مورد نیاز تامین شود.

میثم جعفرزداه درباره اقدامات انجام گرفته برای برطرف کردن شوری آب آبادان و خرمشهر اظهار داشت: با تلاش های صورت گرفته سازمان آب و برق خوزستان قرار است تا ماه آینده خط دوم طرح غدیر وارد مدار شود که می تواند مشکل آب خرمشهر و آبادان را کاهش دهد.

وی افزود: در همین راستا نیز شرکت آب و فاضلاب اقدامتی را برای تعدیل میزان شوری آب انجام داده است که می توان به ورود واحد آب شیرین کن با ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب در شبانه روز اشاره کرد که اکنون وارد مدار شده است.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عمل وزارت نیرو تصریح کرد: مصرف روزانه آب خرمشهر ۹۰ هزار متر مکعب در شبانه روز است که ۶۵ هزار متر مکعب آن از طریق طرح آبرسانی غدیر (که از رودخانه کرخه تامین می شود ) و حدود ۳۰ هزار متر مکعب آن نیز از رودخانه کارون و کانال مارد تامین می شود.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی برای تامین آب شرب مجبور هستیم از منابع آبی در کانال مارد و رودخانه بهمنشیر استفاده کنیم اما در تلاش هستیم با همکاری مردم و مدیریت مصرف میزان برداشت از کانال مارد را محدود و بیشتر از منابع طرح غدیر و آب شیرین کن ها آب مورد نیاز تامین شود.

نوشتن دیدگاه