اهدا 582 واحد خون در آبادان و خرمشهر

مردم آبادان و خرمشهر در شب های قدر، 582 واحد خون اهدا کردند.

مسئول پایگاه انتقال خون آبادان گفت: مردم روزه دار و نوع دوست آبادان و خرمشهر در شبهای قدر با مراجعه به پایگاه انتقال خون 582 واحد از خون خود را به نیازمندان اهدا کردند.

خانم دکتر مقبلی با اشاره به نیاز این پایگاه به تمامی گروههای خونی افزود: این پایگاه همه روزه صبحها از ساعت 8 تا 12 و 30 دقیقه و بعد از ظهرها از ساعت 19 تا 22 آماده دریافت خون است.

همچنین در شب های قدر مردم خوزستان با مراجعه به 13 پایگاه ثابت و سیار انتقال خون هزار و 817 واحد خون به نیازمندان اهدا کردند.

نوشتن دیدگاه