قبول استعفای شهردار و انتخاب سرپرست شهرداری اروندکنار

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اروندکنار از موافقت اعضای این شورا با استعفای «مرتضی زاهدی» شهردار این شهر خبر داد.

علی بیراتی ضمن اشاره به اینکه شهردار اروندکنار شرایط موجود این شهر و مشکلات شخصی را مانع از ادامه فعالیت خود در سمت شهردار اروندکنار عنوان کرده است، گفت: شهردار اروندکنار از شورا قبول استعفا و محول کردن این سمت به فرد واجد الشرایط دیگر را خواسته است.

وی افزود: موضوع قبول یا رد استعفای شهردار اروندکنار پس از طرح و بررسی در جلسه رسمی شورا مورد تائید و موافقت قرار گرفت.

وی اظهار کرد: بر این اساس «بدر مطوری» از سوی این شورا به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شد.

نوشتن دیدگاه