اطلاعیه سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص ثبت سفارش

سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد: در راستای پیاده سازی طرح ثبت سفارش و به منظور یکپارچه سازی روند ثبت مجوزهای اقتصادی مناطق آزاد، مقتضی است کلیه فعالان اقتصادی از تاریخ 1/3/1397 جهت معرفی مجوزهای صادره از طریق سامانه ثبت نام کد شناسه صنفی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به آدرس esm.freezones.ir اقدام نمایید.

گفتی است در جلسه هماهنگی بانک مرکزی و دبیرخانه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که در ماه گذشته درخصوص نحوه تامین ارز واردات در مناطق آزاد تشکیل شده بود مقرر شد بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، تمام واردات کالا و خدمات در این مناطق با ثبت سفارش انجام شود.

نوشتن دیدگاه