مجمع خیرین اروند افتتاح شد

صبح امروز مجمع «خیرین اروند» با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان و با همراهی پیمان ادیبی مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی و تنی چند از مدیران موسسات خیریه ، افتتاح شد.

سید مرتضی نعمت زاده با ذکر نام امیرالمومنین که بزرگ خیر تاریخ بشریت است این مرکز را رسما افتتاح کرد.

هدف اصلی از تشکیل این مرکز ایجاد وحدت رویه بین موسسه های خیریه، نهادهای حمایتی و معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.

تهیه بانک اطلاعاتی متمرکز و یک پارچه به منظور کاهش خدمات موازی و کاهش مراجعات افراد کم بضاعت به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، از دیگر نتایج مثبتی است که افتتاح این مجمع به دنبال خواهد داشت.

نوشتن دیدگاه