تجلیل از کارکنان نمونه دانشکده علوم پزشکی آبادان

در مراسمی از 140 نفر از کارکنان نمونه دانشکده علوم پزشکی آبادان تجلیل شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان در این مراسم حس مسئولیت پذیری و دانستن شرح وظایف و علاقه مندی به انجام کار را از ویژگی های کارمند نمونه برشمرد.

دکتر طاهری افزود: نظم و آراستگی در کارها و فرآیندها، خدمت صادقانه به مردم جامعه، امانتداری، پایندی به عهد و داشتن اطلاعات را از دیگر ویژگیهای کارکنان نمونه دانست و افزود: نیروی انسانی به عنوان حافظ منابع مالی و فیزیکی بزرگترین سرمایه های یک سازمان هستند.

در پایان این مراسم از 70 جانباز، 35 ماما، 20 کارگر و 15 کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم پزشکی آبادان تجلیل و قدردانی شد.

نوشتن دیدگاه