3 بیمارستان دانشکده علوم پزشکی آبادان آموزشی شدند

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: 3 بیمارستان دانشکده علوم پزشکی آبادان برای نخستین بار آموزشی شدند.

محمد نوری اظهار داشت: مجوز آموزشی شدن بیمارستان‌‌های شهید بهشتی و آیت‌‎الله طالقانی آبادان و ولیعصر (عج) خرمشهر صادر شد.

وی در همین خصوص اضافه کرد: پیش از این برای انجام فرآیند‌های آموزشی و تامین هزینه‌ها با مشکل مواجه بودیم و بعد از پیگیری‌ های صورت گرفته این مشکلات مرتفع شد.

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان افزود: پس از دنبال شدن موضوع اعتباربخشی، بازدید‌هایی به منظور تایید شرایط آموزشی شدن بیمارستان‌ های آبادان و خرمشهر انجام شد و در نهایت با امضای لاریجانی از طرف وزیر بهداشت، بیمارستان‌ های یاد شده آموزشی شدند.

وی با اشاره به این موضوع که تمامی مجوز های جدید به صورت موقت هستند، خاطرنشان کرد: بعد از یکسال به منظور تمدید این شرایط، بیمارستان‌ های ما ارزیابی خواهند شد.

نوری از مزایای آموزشی شدن بیمارستان‌ها گفت و تصریح کرد: هزینه‌‌های درمانی و بیمارستانی با این اتفاق کاهش پیدا می‌کند و شرایط جذب پزشک، پرستار و نیروی درمانی نیز تسهیل می یابد.

وی با بیان این مهم که با آموزشی شدن بیمارستان‌ها، رشد، توسعه و گسترش با قوانین آموزشی ارتقا پیدا خواهند کرد، گفت: در شرایط جدید امکان ایجاد بخش‌ های تازه و فضا های آموزشی هم فراهم خواهد بود.

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان ادامه داد: با آموزشی شدن بیمارستان‌ های آبادان و خرمشهر نه تنها هیچ خطری بیمار را تهدید نمی‌کند بلکه استاندارد های درمان بالا می‌رود و نظارت‌ها بیش از پیش می‌شود.

وی با تاکید بر این موضوع که آموزشی شدن بیمارستان‌ های آبادان و خرمشهر گامی بلند در مسیر تبدیل شدن دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه است، افزود: در حال حاضر تنها دانشکده‌ای در کشور هستیم که 3 بیمارستان آموزشی دارد.

نوشتن دیدگاه