کاشت گندم در ۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی اروندکنار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: برای نخستین بار ۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی روستایی اروندکنار به زیر کشت گندم رفت.

ناجی شهیب زاده با بیان اینکه در روستاهای سید یوسف، ابودهن، نقشه نصار برای نخستین بار کاشت گندم انجام شد، اظهار کرد: این روستاها تحت پوشش طرح ۵۵۰ هکتاری موسوم به مقام معظم رهبری هستند که در آنها گندم از نوع چمران ۲ کاشت شده است.

وی افزود: بر اساس عملیات کیل گیری، میزان برداشت از هر هکتار ۳ تن و ۳۵۰ کیلوگرم برآورد شده که این میزان با توجه به کشت نخست بودن آن، قابل توجه است.

شهیب زاده، گندم را یکی از اقتصادی ترین محصولات کشاورزی خواند و گفت: در تلاش برای ترویج کشت این محصول اقتصادی در شهرستان هستیم و برای تحقق آن مسیر را تسهیل می کنیم.

نوشتن دیدگاه