جوان زورگیر ساطور به دست آبادان دستگیر شد

جوان آبادانی با در دست داشتن ساطور اقدام به روزگیری های خشن در خیابان های خلوت می کرد.

ساعت 8 شامگاه جمعه 31 فروردین ماه امسال ماموران کلانتری 18 در جریان زمینگیر شدن زورگیر ساطور به دست در پشت سردخانه 5 مهر آبادان قرار گرفتند.

همین کافی بود تا تیمی از ماموران در محل دستگیری زورگیر خشن حاضر شوند و در همان ابتدا طعمه زورگیر جوان پیش روی ماموران قرار گرفت و گفت: به سمت خانه در حال حرکت بودم که این جوان در تاریکی خیابان با ساطور به سمتم حمله کرد و قصد سرقت گوشی موبایلم را داشت که با داد و فریاد از مردم کمک خواستم.

پسر جوان افزود: اهالی محل به سرعت از خانه هایشان بیرون آمدند و زورگیر خشن را در محاصره قرار دادند و وی قصد داشت با تهدید چاقو پا به فرار بگذارد اما اهالی محل دزد جوان را به باد کتک گرفتند و موفق به دستگیری او شدند.

زورگیر ساطور به دست که راهی جز اعتراف نداشت گفت: در تاریکی شب درخیابان های خلوت برای زورگیری به سراغ طعمه هایم می رفتم و با تهدید ساطور گوشی موبایل طعمه هایم را سرقت می کردم.

متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.

نوشتن دیدگاه