12 اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی آبادان اضافه شد

با حضور شهردار و جمعی از مسئولان شهری آبادان 12 اتوبوس شهری به ناوگان اتوبوسرانی این شهر اضافه شد.

شهردار آبادان در مراسم تحویل اتوبوس های جدید به سازمان اتوبوسرانی گفت: برای خرید این اتوبوس ها 70 میلیارد ریال از سوی شهرداری آبادان هزینه شد.

حسین حمیدپور به فعالیت 51 دستگاه اتوبوس و مینی بوس در خطوط مختلف شهری آبادان اشاره و اظهار کرد: با بهره برداری از اتوبوس های جدید زمان انتظار مسافران پنج تا 6 دقیقه کاهش می یابد.

وی افزود: هم اکنون زمان انتظار مسافران در ایستگاه های خطوط واحد آبادان 20 دقیقه است و سعی داریم با برنامه ریزی و اضافه کردن اتوبوس های جدید به اتوبوسرانی زمان انتظار مسافران در آبادان را به 10 دقیقه کاهش دهیم.

نوشتن دیدگاه