دستگیری سارق کابل های برق در آبادان

مرد افیونی برای تامین هزینه های اعتیادش دست به سرقت کابل های برق در آبادان می زد.

چندی قبل با توجه به افزایش پرونده های سرقت سیم برق در سطح شهر آبادان تیمی از ماموران برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند.

بدین ترتیب تجسس های پلیسی کلید زده شد و ماموران در گام نخست گشت های پلیسی خود را در سطح شهر به صورت ویژه آغاز کردند تا اینکه ساعت 24 دوشنبه 27 فروردین ماه امسال ماموران کلانتری 16 امیرکبیر در حال گشت زنی بودند که با صحنه عجیبی روبرو شدند.

پسر جوان با کندن زمین در حال سرقت کابل های برق زیرزمینی بود که در همین لحظه ماموران موفق به دستگیری متهم شدند.

سارق جوان که راهی جز اعتراف نداشت گفت: به خاطر اعتیادم نیاز به پول داشتم به همین خاطر اقدام به سرقت کابل های برق می کردم و چندی قبل نیز یک دوچرخه دزدیدم.

متهم برای افشای دیگر جرائم احتمالی اش به دستور بازپرس پرونده در اختیار ماموران پلیس آگاهی آبادان قرار گرفته است.

نوشتن دیدگاه