حضور رییس مرکز بهداشت آبادان در اجرای طرح سلامت نوروزی

4 تیم بهداشت محیط به همراه رئیس مرکز بهداشت شهرستان آبادان از صنوف حساس بازار خیابان یک احمد آباد به صورت متمرکز بازرسی کردند.

در پنجمین روز از اجرای طرح سلامت نوروزی، 4 تیم بهداشت محیط به همراه رییس مرکز بهداشت شهرستان آبادان از صنوف حساس بازار خیابان یک احمد آباد به صورت متمرکز بازرسی کردند.

شایان ذکر است در این بازرسی گروهی که حدود 2 ساعت به طول انجامید 22 واحد صنفی کنترل شدند.

در این بازرسی نانوایی‌ها، اغذیه‌ فروشی‌ها و فروشگاه‌ های بزرگ عرضه پروتئین از اصناف حساس بودند که مورد کنترل کارشناسان بهداشت محیط قرار گرفتند.

15 مورد کنترل بار آلودگی سطوح، دماسنجی مواد غذایی و کلرسنجی آب با دستگاه‌ های قابل حمل انجام شد.

در این کار گروهی، یک نوع سس مشکوک تا استعلام مشخصات و تعیین صحت مندرجات ضبط و 15 لیتر عرقیات فاقد تاریخ مصرف معتبر معدوم شد.

نوشتن دیدگاه