حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری کمتر از دو میلیون تومان افزایش می یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری که کمتر از دو میلیون تومان دریافت می کنند، افزایش یابد.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس بند ج تبصره 12 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را با 130 رای موافق، 10 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مجاز کردند اعتبار ردیف 37- 550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون (20.000.000) ریال می‌باشد، بر اساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کردند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از یک فروردین 1397 اعمال کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند د تبصره 12 بخش هزینه ای بودجه 97 تصویب کردند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 واریز نمایند.

درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای برنامه‌ریزی استان را موظف کردند در شهرستان‌هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (70%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی‌ربط منظور نماید.

نوشتن دیدگاه