روسای جدید مراکز بهداشت شهرهای آبادان و خرمشهر معرفی شدند

با حکم معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان، روسای جدید مراکز بهداشت شهرهای آبادان و خرمشهر معرفی شدند.

با صدور احکام جداگانه، ضمن تقدیر از صالح بهمئی، رئیس پیشین مرکز بهداشت آبادان، هوشنگ محمدیان به عنوان رئیس جدید این مرکز منصوب شد.

همچنین یداله مصدر به عنوان رئیس جدید مرکز بهداشت خرمشهر معرفی و از تلاش های احسان ارشاد، رئیس پیشین این مرکز قدردانی به عمل آمد.

دانشکده علوم پزشکی آبادان به منظور ارتقا دانش پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در منطقه راه اندازی شده و شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان را تحت پوشش فعالیت های خود قرار می دهد.

نوشتن دیدگاه