بازدید از روند تجهیز آزمایشگاه تخصصی بهداشت حرفه‌ای علوم پزشکی آبادان

با حضور رئیس اداره بازرسی و نظارت بر دانشگاه‌های وزارت بهداشت، بازدید از روند تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی بهداشت حرفه‌ای دانشکده علوم پزشکی آبادان محقق شد.

حق‌شناس رئیس اداره بازرسی و نظارت بر دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از روند تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی بهداشت حرفه‌ای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان بازدید کرد.

این آزمایشگاه در سه بخش عوامل فیزیکی، شیمیایی و ارگونومی تجهیز و راه‌اندازی شده است و هدف از احداث آن، بررسی صنایع پرخطر در منطقه از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تدوین بانک اطلاعاتی از عوامل زیان‌آور محیط کار و راستی‌آزمایی فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای در راستای صیانت از نیروی کار و استانداردسازی شرایط محیط کار است.

طی بازدید انجام‌ شده حق‌شناس رضایت خود را از کیفیت تجهیزات و روند تجهیز آزمایشگاه ابزار داشت.

در روز دوم حضور این مقام مسئول وزارت بهداشت، دوره آموزشی قوانین و مقررات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل سخت و زیان‌آور توسط وی با حضور تمام بازرسان بهداشت حرفه‌ای دانشکده علوم پزشکی آبادان در سالن اجتماعات معاونت بهداشت این دانشکده برگزار شد.

نوشتن دیدگاه