۲ اورژانس جاده ای در آبادان افتتاح شد

به مناسبت دهه فجر، کار بهره برداری از دو اورژانس جاده ای و بخشهای تجهیز و توسعه یافته بیمارستان شهید بهشتی آبادان آغاز شد.

اورژانس جاده ای در روستای تنگه ۲ با اعتبار ۱۵۹ میلیون تومان و اورژانس جاده ای چوئبده با صرف اعتبار ۵۵۰ میلیون تومان افتتاح شدند.

همچنین کار بهره برداری از بخشهای تجهیز و توسعه یافته بیمارستان شهید بهشتی آبادان آغاز شد.

کار تجهیز و توسعه بیمارستان شهید بهشتی آبادان در قالب راه اندازی واحد اندوسکوپی و کولونوسکوپی با هزینه کرد ۳.۵ میلیارد ریال، نصب سیستم اکسیژن ساز به ظرفیت ۵۰۰ لیتر و هزینه ۶ میلیارد ریال، راه اندازی واحد تریاژ با صرف اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال، راه اندازی داروخانه مرکزی با هزینه کرد ۱.۲ میلیارد ریال، احداث تاسیسات تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب و صرف اعتبار چهار میلیارد ریال و محوطه سازی رو بهبود روشنایی بیمارستان با هزینه کرد پنج میلیارد ریال انجام شد. اورژانس جاده ای شهر چوئبده نیز با هزینه کرد اعتباری بالغ بر ۱.۵ میلیارد ریال افتتاح شد.

نوشتن دیدگاه