انتصاب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده نفت آبادان

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده نفت آبادان در حکمی از سوی دکتر کریم سلحشور منصوب شد.

دکتر مجید اکبری در حکمی از سوی سرپرست جدید دانشگاه صنعت نفت آبادان به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده نفت شهید تندگویان آبادان منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: «نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی منصوب می‌شوید.»

پیش از دکتر اکبری، محمدصادق نوروزی مسئولیت معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشکده را بر عهده داشت که بنا به دلایلی نامعلوم حدود 2 ماه پیش از سمت خود استعفا کرد.

وی در حال حاضر مسئولیت کتابخانه و ارتباط با صنعت این دانشگاه را بر عهده دارد.

نوشتن دیدگاه