کمپرسور گاز کوب فاز ۳ پالایشگاه آبادان به مدار بازگشت

پس از انجام تعمیرات، کمپرسور گاز کوب فاز ۳ پالایشگاه آبادان به طور مجدد وارد مدار شد.

نوسانات برق سبب خروج کمپرسور گاز کوب فاز ۳ پالایشگاه آبادان از مدار شد.

با بروز این مشکل، نیروهای تعمیرات پالایشگاه به طور سریع وارد عمل شدند و پس از پنج دقیقه کمپرسور مذکور به طور مجدد وارد سرویس شد.

در زمان حاضر هیچ مشکلی در چرخه تولید پالایگشاه آبادان وجود ندارد.

نوشتن دیدگاه