برگزاری نخستین جلسه کمیته پدافند غیرعامل دانشکده علوم پزشکی آبادان

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان، نخستین جلسه کمیته پدافند غیر عامل و حوادث غیرمترقبه دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

نوراله طاهری اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص منطقه و میزبانی از زوار اربعین حسینی و کاروان‌ های راهیان نور باید ظرفیت دانشکده و واحد های همراه را بسنجیم تا برای مواجهه با اتفاقات احتمالی آمادگی کامل را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در اربعین امسال به نسبت 3 سال قبل خدمات بسیار خوبی به زوار ارائه شد و در بین مناطق مرزی و در بحث ارائه خدمات، رتبه نخست را به دست آوردیم. در بازه زمانی یاد شده نزدیک به یک ماه در کنار دیگر مجموعه‌ های خدمات‌ رسان به ارائه خدمت پرداختیم.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به این موضوع که برای اربعین سال‌ های بعد از تجربیات امروز استفاده می‌کنیم، بیان کرد: تلاش ما بر این است که تا پیش از آغاز اربعین سال آینده؛ مرکز بهداشتی، درمانی شلمچه را به بهره‌ برداری برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه بحران تعیین کمبود ها و تامین آن ها یکی از ضروری‌ترین نیاز ها برای مقابله با حوادث احتمالی هستند.

در ادامه این جلسه شهرام مقام، دبیر کمیته پدافند غیر عامل دانشکده علوم پزشکی آبادان نیز بیان کرد: در تدوین برنامه عملیاتی در حوادث غیرمترقبه؛ تعیین ظرفیت‌ های واحد ها، تعیین زیرشاخه‌ ها، تشکیل جلسات و تهیه صورت جلسات برای ارتقای کیفی خدمات در حوادث الزامی هستند.

شایان ذکر است بررسی عملکرد واحد های ارائه‌ دهنده خدمت از جمله بهداشت و درمان و تعیین کارکرد های برنامه عملیاتی آمادگی، مدیریت و پاسخ eop مراسم اربعین از رئوس مباحث مطرح‌ شده در این جلسه بودند.

نوشتن دیدگاه