کعبی: افزایش صادرات غیر نفتی از طریق کاهش موانع صادرات ممکن است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش صادرات غیر نفتی از طریق کاهش موانع صادرات را امکان پذیر خواند.

عامر کعبی با اشاره به برگزاری نشست برخی مسئولان اقتصادی کشور با عنوان «بررسی چالش ها و راهکارهای حوزه صادرات غیر نفتی» که با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی به تنی چند از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: توسعه متوازن صاداراتی مهم ترین رکن تحقق اقتصاد مقاومتی است و لذا برای توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از اتکاء به صادرات نفتی به ویژه خام فروشی باید موانع پیش روی صادرات به شکل ریشه ای و مطابق استانداردهای نظام مالی بین المللی را مورد بررسی قرار داده و برای آن برنامه ریزی های هماهنگ با نظام جهانی اقتصادی داشته باشیم.

وی افزود: برخی موانع داخلی و خارجی در این میان تاثیر و دخالت دارند که نوسانات نرخ ارز و تورم از مهمترین عوامل ناپایداری در روند عادی و با ثبات توسعه صادرات غیر نفتی است.

کعبی اظهار کرد: روی آوردن به مشوق ها و تخصیص انواع پاداش ها برای صادرکنندگان تاثیر به سزایی در روند توسعه و افزایش صادارات غیر نفتی دارد تا از این طریق بتوانیم در رقابت با برندهای جهانی، حرفی برای گفتن داشته باشیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان داخلی باید امکانات، تسهیلات و مشوق های کافی داشته باشند، تصریح کرد: البته تولید کنندگان داخلی بایستی به استانداردهای حضور در بازارهای جهانی نیز توجه کنند.

نوشتن دیدگاه