ردیابی آفت سرخرطومی حنایی خرما در نخلستان‌های آبادان

مدیر جهاد کشاورزی آبادان از ادامه عملیات ردیابی آفت قرنطینه‌ای سوسک سر خرطومی حنایی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی آبادان در نخلستان‌های این شهرستان خبر داد.

ناجی شهیب زاده از ادامه عملیات ردیابی آفت قرنطینه‌ای سوسک خرطومی حنایی خبر داد و اظهار کرد: سوسک سر خرطومی حنایی مهم‌ترین و کشنده‌ترین آفت نخل است که با ورود به تنه درخت خرما بدون اینکه علائمی از بیماری برجا بگذارد باعث خوردگی تنه درخت و از بین رفتن آن می‌شود.

وی عنوان کرد: عملیات ردیابی در سال زراعی ۹۶-۹۵ در سطحی معادل 3 هزار و ۶۰۰ هکتار از نخلستان‌های شهرستان به طریق پایش بصری انجام شد و همچنین در ۳۷۰ هکتار از نخلستان‌ها تله‌های فرمونی بهروش‌های علمی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی انجام‌شده است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی آبادان هدف از ردیابی را آگاهی از ورود احتمالی آفت به نخلستان‌های شهرستان عنوان کرد و افزود: این عملیات بر اساس پایش های چشمی و مشاهده علائم و همچنین استفاده از فرمون های جنسی مخصوص این سوسک صورت می‌گیرد و در سال زراعی جدید همچنان ادامه دارد.

شهرستان آبادان حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار نخیلات بارور دارد و ارقام استعمران، برحی، زاهدی، گنطار، لیلویی و ... از جمله ارقام موجود در نخلستان‌های این شهرستان هستند.

آفت سر خرطومی حنایی اخیرا در بخش‌های جنوبی عراق به‌ویژه استان بصره شایع شده است.

نوشتن دیدگاه