مدافع نفت آبادان فسخ کرد

مدافع نفت آبادان با دریافت رضایت نامه از این تیم جدا شد.

علی هیلچی پس از صحبت با فراز کمالوند و مدیرعامل باشگاه و درخواست رضایت نامه از این تیم جدا شد.

نفت آبادان در حال حاضر با سوشا مکانی و طالب ریکانی به توافق رسیده ولی هنوز قرارداد رسمی بین طرفین منعقد نشده است.

نوشتن دیدگاه