بازدید وزیر جهاد کشاورزی از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در مینوشهر

وزیر جهاد کشاورزی از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در مینوشهر بازدید کرد.

محمود حجتی در سفر خود به استان خوزستان به همراه یدالله شمایلی، مدیرعامل موسسه جهاد نصر، از عملیات اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در خوزستان بازدید کرد.

وی با حضور در مینوشهر از عملیات احیای اراضی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در این شهر بازدید و در جریان جزییات این طرح قرار گرفت.

طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری توسط موسسه جهاد نصر در استان خوزستان در حال اجرا است.

نوشتن دیدگاه