ادای احترام جهانگیری به شهدای شلمچه

معاون اول رئیس جمهور با حضور در مشهد شهدای شلمچه به شهدای هشت سال دفاع مقدس آدرس احترام کرد.

جهانگیری با حضور در یادمان شهدای شلمچه ضمن قرائت فاتحه با آرمانهای شهدای ۸ سال دفاع مقدس نجدید میثاق کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز به منظور بررسی و افتتاح از چند طرح صنعتی به خوزستان سفر کرد.

نوشتن دیدگاه