هفتمين همايش بين المللی شعر سپيد عربی اروند بيانگر امنيت کامل در مرزهاست

سيد شريف موسوي: فرهنگ ،ادب و رسوم منطقه آزاد اروند و کشور را مي توان با معرفي خوب آن به نمايندگان فرهنگي ساير کشورها در اين برنامه اشاعه داد.

جلسه هم انديشي برگزاري همايش بين المللي شعر سپيد عربي منطقه آزاد اروند با حضور مديران فرهنگي آبادان در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار گرديد.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي آبادان در ابتداي جلسه گزارشي از برنامه ريزي و هماهنگي هاي صورت گرفته جهت برگزاري بهتر همايش بين المللي شعر سپيد عربي منطقه آزاد اروند ارائه کرد و گفت: با توجه به حضور کشورهاي مختلف در منطقه آزاد اروند ،بايد پتانسيل هاي اين منطقه به خوبي معرفي گردد.

دبير انجمن شعر عربي آبادان در ادامه بيان کرد : با روي کار آمدن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي منطقه آزاد اروند و رهنمودهاي مديرکل آن ،همايش بين المللي شعر سپيد اروند به صورت ساختارمند به فعاليت خود ادامه داد.

 

جمال نصاري افزود: امروزه شاهد آن هستيم که آغوش منطقه آزاد اروند به روي تمامي فعاليت هاي فرهنگي هنري باز شده است.

نصاري ادامه داد: در اين دوره همايش بين المللي شعر سپيد عربي منطقه آزاد اروند بيش از سه برابر دوره هاي قبل، شاعران خارجي اعلام حضور کرده اند که با حضور 30 شاعر از کشور هاي مختلف در اين مقطع زماني موافقت کرديم تا کيفيت برگزاري با توجه به امکانات موجود حفظ گردد.

رئيس کميسون فرهنگي شوراي اسلامي شهر آبادان نيز در اين جلسه گفت: فرهنگ ،ادب و رسوم منطقه آزاد اروند و کشور را مي توان با معرفي خوب آن به نمايندگان فرهنگي ساير کشورها در اين برنامه اشاعه داد.

سيد شريف موسوي افزود: شاعري که از کشور ديگر به ايران مي آيد ميتواند سفير خوبي جهت معرفي ظرفيت هاي کشور و منطقه باشدو نظر خود را در خصوص ايران اسلامي به مردم کشورش منتقل کند پس مديران بايد از موقعيت به وجود آمده بهترين بهره برداري را انجام دهند.

 

معاون فرهنگي هنري شهرداري آبادان هم با اشاره به حساسيت منطقه نسبت به کشورمان گفت: حضور اين تعداد شاعر در اين منطقه نقطه مثبتي در مقابل يارگيري و برنامه ريزي هاي بدخواهان ما خواهد بود و تمامي مديران بايد نسبت به اين برنامه بين المللي حساسيت به خرج داده و ورود کنند.

محمود تيلا افزود: آبادان مهد فرهنگ و ادب است بايد با صرف کلمه "ما مي توانيم "،همايش بين المللي شعر سپيد عربي اروند را به صورت شايسته برگزار کنيم و اين پتانسيل بلقوه در اروند وجود دارد.

تيلا به موضوع امنيت اشاره و گفت: هفتمين همايش بين المللي شعر سپيد عربي اروند بيانگر امنيت کامل در اين نقطه مرزي است و حضور شاعران بين المللي در نقاط مرزي کشور ،نشان دهنده ميزان بالاي امنيت در نقاط مختلف مرزي کشور است.

وي آمادگي شهرداري آبادان به عنوان مديريت شهري در برگزاري بهتر اين همايش بين المللي اعلام کرد.

قابل ذکر است هفتمين همايش بين المللي شعر سپيد عربي اروند از تاريخ 19 لغايت 23 دي ماه با حضور 30 شاعر بين المللي در منطقه آزاد اروند برگزار مي گردد.

نوشتن دیدگاه