300 واحد مسکونی در منطقه آزاد اروند به پنل‌های خورشیدی مجهز می‌شوند

مدیر توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: 300 واحد مسکونی به صورت پايلوت در منطقه آزاد اروند به پنل‌های خورشیدی مجهز می‌شوند.

مجید رحیمی اظهار کرد: با توجه به صرفه بالای اقتصادی سامانه‌های خورشیدی و هماهنگی ايجاد شده در منطقه، ۳۰۰ واحد مسکونی به صورت آزمایشی به این سیستم مجهز می‌شوند.

وی افزود: در راستای طرح ایجاد سامانه‌های خورشیدی برای خانواده‌های کم بضاعت و تحت پوشش، در جلسه‌ای روساى كميته امداد امام (ره) و بهزيستى آبادان و خرمشهر و همچنين آموزش و پرورش، برنامه‌ريزی عملياتى براى تامين اعتبار و شروع فرايند اجرایى واحدهای پایلوت این کار را ارايه کردند و تقسیم کار بین ادارات مربوطه انجام شد.

مدیر توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: تعامل و همكارى شكل گرفته با برق ناحيه جنوب و شركت توزيع برق استان كه عضو كميته راهبرى نيروى خورشيدى اروند نیز هستند، موجب سرعت بخشيدن به كار شده است.

رحیمی عنوان کرد: نقش سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این حوزه نقشی حمایتی، تسهیل گر و فنی است و تلاش داریم از تمام ظرفيت‌هاى قانونى و حمايتى در اين راستا استفاده کنيم.

وی خاطرنشان کرد: سامانه خورشیدی كه در خرداد ماه امسال بر روی یک خانه هوشمند در منطقه آزاد اروند به صورت آزمایشی نصب شده، در حال حاضر بدون هیچ مشکلی در حال تولید برق است.

نوشتن دیدگاه