بوی تعفن ناشی از فاضلاب مردم برخی مناطق آبادان را به ستوه آورده است

عدم تعامل بین امور آبفای شهرستان و شهرداری آبادان باعث شده تا فضولات فاضلاب‌های آبادان شهر را دچار بوی تعفن شدید کند.

چند روزی‌ست که کارکنان امور آبفای شهرستان به تخلیه چاه‌های فاضلاب در کوچه‌ و خیابان‌های این شهر مشغول هستند و به ‌همین جهت بوی فاضلاب در غالب نقاط آبادان باعث آزار شهروندان شده است.

با توجه به اینکه همکاری بین امور آبفای شهرستان و شهرداری آبادان همچون سایر زمینه‌هایی که تا به امروز مشهود بوده است چیزی در حد صفر است، این بار هم فقدان این تعامل باعث شده تا متصدیان تخلیه چاه‌های اداره آبفا وسایل و وسایط مورد نیاز برای پاک‌سازی محل تخلیه را در اختیار نداشته باشند و شهرداری نیز برای جمع‌آوری این فضولات اقدامی صورت ندهد تا شهر آبادان در این روزها در یک بوی متعفن غرق شود.

تخلیه‌ چاه‌های فاضلاب در برخی نقاط نیز نیاز به حفاری داشته که این حفاری‌ها مشکلات زیادی را برای تردد وسایط نقلیه به همراه داشته و برای عابران پیاده نیز دردسر ساز بوده است.

اداره آبفای شهرستان و شهرداری آبادان در اسرع وقت مشخص کنند که مسئول جمع‌آوری این فضولات و پاکسازی محل تخلیه‌چاه‌ها بر عهده کدام ارگان است و چرا در این مورد کوتاهی صورت گرفته است.

نوشتن دیدگاه