تجمع جوانان بیکار مقابل فرمانداری ویژه آبادان

جوانان جویای کار آبادان دو روز متوالی مقابل فرمانداری ویژه آبادان تجمع کردند.

جوانان جویای کارِ آبادان برای دو روز متوالی مقابل فرمانداری ویژه آبادان تجمع کردند.

در این تجمعات که شنبه و یک شنبه از ساعات آغازین صبح آغاز شد، چند ده نفر از بیکارانِ بومیِ آبادان شرکت داشتند.

این جوانان که پلاکاردهایی در انتقاد از بیکاری و اشتغال غیربومی‌ها در دست داشتند، خواهانِ اشتغال در منطقه ویژه اروند هستند و می‌گویند: در حالی که جوانان بومیِ آبادان بیکار هستند، نباید از غیربومی‌ها در منطقه ویژه و پالایشگاه استفاده شود.

در همین رابطه، دفتر فرمانداری آبادان ضمن تایید خبرِ تجمع گفت: این جوانان، کار می‌خواهند و به طور مشخص خواهان اشتغال در منطقه ویژه اروند هستند.

این مقام مسئول با بیان این که خواسته این جوانان نامعقول نیست و برآورده کردن آن نیاز به ارائه تمهیداتی دارد؛ افزود: فرمانداری ویژه آبادان پیگیر این مساله هست و در تلاش است تا با ارائه راهکارهایی، خواسته این جوانان را برآورده کند.

نوشتن دیدگاه